Trasing transporteri

Naši transporteri su podeljeni u 5 tipskih grupa. Oni čine osnovu svake automatizacije, svakog sistema i procesa koji Trasing dizajnira.

S2Trakasti transporteri

Pogodni za transport jediničnog ili rasutog tereta i mogu biti horizontalni, sa nagibom ili u krivini. Širok spektar primene.

Detaljnije

S3Transporteri sa rolnama

Rolganzi su transporteri koji se sastoje od fiksirano postavljenih rolni preko kojih se kreće predmet transporta.

Detaljnije

S4Člankasti transporteri

Transportni uređaji koji za medij kretanja koriste lamelastu traku/lanac koja nosi predmet transporta težine do 50kg.

Detaljnije

S5Modularni transporteri

Robustne građe, visokog kvaliteta izrade, prevazilaze ili u najmanju ruku ispunjavaju zahteve najstrožijih tržišta i procesa.

Detaljnije

S6Specijalni transporteri

Čini ih šest različitih tipova transportera koje Trasing dizajnira i proizvodi u velikom broju varijacija i izvođenja.

Detaljnije

S?Lift (elevator) transporteri

Čini ih šest različitih tipova transportera koje Trasing dizajnira i proizvodi u velikom broju varijacija i izvođenja.

Detaljnije