S6000 Specijalni transporteri

Opis transportera

Seriju S6000 čini šest (6) različitih tipova transportera koje Trasing dizajnira i proizvodi u velikom broju varijacija i izvođenja, u raznolikim aplikacijama.

Na primeru transporta paleta (Serija S6000, Tip S6.100 Transport paleta) to se vrlo lepo vidi: mogućnosti ili bolje rečeno potrebe primene ovog tipa transportera su ogromne – od transporta eu paleta u hemijskoj industriji, preko transporta paleta različitih dimenzija u intralogističkim okruženjima, do transporta specijalnih paleta na linijama za montažu proizvoda u elektronskoj industriji.

Dakle, sami nosioci (tipovi) ove serije su TAILOR/CUSTOM MADE, krojeni po meri u potpunosti, dok su sve varijacije, prilagođavanja i poboljšanja – domen inženjerske magije koja leži u našem iskustvu i portfoliu. Sa ponosom predstavljamo našu S6000 Seriju transportera i transportnih sistema.

Ukoliko želite da se detaljnije informišete o transporterima iz ove serije, ili ukoliko niste na našem sajtu uočili transporter koji vam je potreban, molimo da direktno kontaktirate Petra Gligorijevića, telefonom na broj +381 69 16 22 155 ili elektronskom poštom na adresu petar@trasing.co.rs

Opšte karakteristike i opcije

 • Transport proizvoda upakovanih na EURO ili drugim paletama.
 • Za merenje težine (checkweigher) – transporter koji meri težinu objekta koji se transportuje.
 • Transport rasutih materijala velikom brzinom i sigurnošću.
 • Kofičasti transporteri ili elevatori su projektovani za rad u teškim uslovima.

Opšte karakteristike i opcije

 • Transport proizvoda upakovanih na EURO ili drugim paletama.
 • Za merenje težine (checkweigher) – transporter koji meri težinu objekta koji se transportuje.
 • Transport rasutih materijala velikom brzinom i sigurnošću.
 • Kofičasti transporteri ili elevatori su projektovani za rad u teškim uslovima.

Tipovi specijalnih transportera

 • S6100 – Transporter paleta

 • S6200 – Transporter za merenje težine

 • S6300 – Pužni Transporter

 • S6400 – Elevator / Vertikalni Transporter

 • S6500 – Tunelski Transporter

 • S6600 – Oklopljeni Transporter