Trasing ISO standardi

Više od 30 godina bavimo se mašinskim i elektro inženjerskim poslovima. Brižljivo stvaramo i održavamo našu mrežu kvalitetnih saradnika, i na strani investitora i na strani dobavljača.

Trasing posluje u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta kvalitetom ISO9001:2015 poštujući pretpostavljene procedure poslovanja. Svi Trasing proizvodi komplementarni su sa relevantnim direktivama EU.

ISO 9001:2015

ISO STANDARD

Detaljnije

ISO 14001:2015

ISO STANDARD

Detaljnije

ISO 45001:2018

ISO STANDARD

Detaljnije

U projektovanju i izgradnji sistema Trasing u potpunosti poštuje relevantne direktive:

  • EC MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC
  • EN 60204 ELECTRICAL EQUIPMENT IN INDUSTRIAL MACHINERY

Takođe poštujemo i bezbednosne standarde:

  • DIN standard EN 292 – 1
  • DIN standard EN 292 – 1

Svi Trasing proizvodi nose oznaku o usaglašenosti CE deklaraciju