Portfolio

Mi pravimo razliku između kupca i klijenta.

Kupac je jedanput, a klijent je zauvek.

Uvek nastojimo da saradnja bude višekratna i višegodišnja i u tome uspevamo.
Na listi naših kupaca – svi klijenti su višegodišnji.
Ukoliko je saradnja ostvarena samo u jednom poslu/projektu, mi ne navodimo kupca.

Naši klijenti