Strategija i taktike

Imamo planove – oni su dugoročni i kratkoročni.
Planovi određuju cilj >> cilj određuje strategiju >> strategija određuje taktike.

Poslovne taktike koje primenjujemo dopunjavaju se i usložnjavaju protokom vremena i akumuliranjem iskustva.
Jedna od taktika koje primenjujemo je i sopstveno tumačenje i primena digitalnog marketinga.