S5000 - PUŽNI TRANSPORTERI

  • Početna
  • Proizvodni program
  • S5000 - Pužni transporteri

SERIJA 5000 - PUŽNI TRANSPORTERI

Pužni transporteri predstavljaju najbolji sistem za transport rasutih materijala. Glavne karakteristike su visok kapacitet i mogućnost transporta na veoma velikim rastojanjima. Pužni transporteri su tako projektovani da se kontrolisano hrane, primajući kontinualnu i jednaku sumu materijala koji transportuju. Materijal se transportuje do istovarnog mesta konzistentnom brzinom. Prednosti pužnih transportera su mogućnost da se ima više ulaznih i izlaznih mesta, mali broj pokretnih delova i transport materijala zaštićenog od prašine.